close
تبلیغات در اینترنت
نمونه سؤالات المپياد علوم تجربي مرحله استاني شماره 3 سال سوم

فیزیک و شیمی راهنمایی (علوم تجربی)

برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
قالب جدیدی برای وبلاگتان نیاز دارید؟!!
شهرقالب !
دنبال مطالب تفریحی هستید؟!
بخش تفریحی!
سایتتو گاییدم koon_bede_koskesh 69
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 161
کل نظرات : 64
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 46
آمار بازدید
آی پی امروز : 8
آی پی دیروز : 24
بازدید امروز : 209
باردید دیروز : 25
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 234
بازدید ماه : 774
بازدید سال : 7,315
بازدید کلی : 185,011
مشخصات
آی پی : 54.172.40.93
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : آروین میر محمدی
بازدید : 472


نمونه سؤالات المپياد علوم تجربي مرحله استاني شماره 3 سال سوم

 

دانش آموزان عزیز لطفاً به نکات زیر توجه کنید :

   1- مجموع سؤالات این مرحله 30 سؤال تستی است.

   2- زمان پاسخگویی به این آزمون 30 دقیقه می باشد.

 

1- واكنش سديم ئيدروكسيد(NaoH) با هيدروكلريك اسيدHcL جزء كدام دسته از واكنش ها مي باشد؟

الف: تركيب

ب: تجزيه

ج: جانشيني يگانه

د: جانشيني دوگانه

2- اگر بنزين مورد استفاده در خودروها را ايزواكتان خالص (C8H18) در نظر بگيريم براي اين كه كارآيي موتور خوب باشد نسبت O2 به بنزين در هنگام ورود به سيلندر خودرو به كدام صورت است؟

الف: ب: ج: د:

3- در واكنش Fe+H2o -------› Fe3o4+H2 پس از موازنه، مجموع ضريب هاي مواد واكنش دهنده كدام عدد زير است؟

الف: 11

ب: 5

ج: 12

د: 7

4- در هسته ي يك اتم عامل پايداري هسته كدام است؟

الف: نيروي دافعه ي بين پروتون ها

ب: نيروي جاذبه ي بين الكترون ها و نوترون ها

ج: نيروي دافعه بين الكترون ها

د: نيروهاي هسته اي حاصل از نوترون ها

5- PH محلول A برابر 5 و PH محلول B برابر 2 مي باشد.كدام گزينه در مورد اين دو ماده درست است؟

الف: هر دو اسيدند

ب: هر دو باز هستند

ج: ماده A اسيد و ماده B باز است

د: ماده A باز و ماده B اسيد است

6- كدام يك از از نظريه هاي زير در مورد سياره پلوتو صحيح است؟

الف: يك سياره خارجي است

ب: زماني يكي از قمر هاي نپتون بوده است.

ج: از يك منظومه ديگر وارد منظومه شمسي شده است.

د: يك سياره داخلي است.

7- كدام عامل مهم ترين دليل براي حركت ورقه هاي سنگ كره مي باشد؟

الف: جريان هم رفتي در نرم كره

ب: اختلاف چگالي در نرم كره

ج: اختلاف دما در نرم كره

د: جريان هاي دريايي

8- كدام گياه نسبت به بقيه پيشرفته تر است؟

الف: سرخس

ب: خزه

ج: كاج

د: كدو

9- قطع كردن دم موشها در طي چندين نسل پي در پي توسط ويسمن اثبات مي كند كه:

الف: صفات اكتسابي ارثي هستند

ب: استعمال و عدم استعمال اندام ها موجب بروز تغيير مي باشد

ج: صفات اكتسابي ارثي نمي شوند

د: تغييرات در جمعيت جانداران به وجود مي آيد نه در فرد

10- شخصي با نيروي 200 نيوتن كه با سطح افق زاويه 60 درجه مي سازد، جعبه اي به وزن 400 نيوتن را كه روي سطح افقي است 16 متر جابجا مي كند. كار انجام شده توسط اين شخص چقدر است؟

الف: 3200j

ب: 1600j

ج: 800j

د: 200j

11- ماشيني در مدت 4 دقيقه باري به جرم 2 تن را به ارتفاع 5 متري انتقال مي دهد توان ماشين چقدر است؟

الف: 25000(W)

ب: 2500(W)

ج: 416/6(W)

د: 41/66(W)

12- مزيت مكانيكي كامل يك ماشين برابر 4 است. اگر در حالت واقعي اين ماشين داراي بازده 0/8 باشد براي غلبه بر نيروي مقاوم به اندازه ي 320 نيوتن بايد چه نيروي محركي به ماشين وارد كنيم.

الف: 80 نيوتن

ب: 100 نيوتن

ج: 240 نيوتن

د: 120 نيوتن

13- جسمي به جرم m با سرعت 7 حركت مي كند. اگر جرم آن نصف شود و سرعتش دو برابر گردد، انرژي جنبشي آن چه تغييري مي كند؟

الف: نصف مي شود

ب: هيچ تغييري نمي كند

ج: دو برابر مي شود

د: چهار برابر مي شود

14- مردي به جرم 60 كيلوگرم با پسر 20 كيلوگرمي خود در اتومبيلي كه روي جاده افقي حركت مي كند نشسته اند. اگر اتومبيل مسافت 100 متر را طي كند. كار انجام شده بوسيله اين دو نفر چگونه است؟

الف: برابر است

ب: كار انجام شده توسط پدر بيشتر است

ج: كار انجام شده تسط پسر بيشتر است

د: معلوم نيست

15- توان يك تلمبه برقي 2 كيلو وات و بازده ي آن 0/95 است. اين تلمبه در هر دقيقه چند كيلوگرم آب را از عمق 9/5 متر بالا مي آورد.

الف: 104×1/2

ب: 103×1/2

ج: 200

د: 20

16- براي اين كه دستگاه در حالت تعادل باشد، فاصله X برابر است با :

الف: 75

ب: 15

ج: 11

د: 10

17- در شكل روبرو مقدار نيروي مقاوم چند نيوتن است؟

الف: 640N

ب: 320N

ج: 240N

د: 80N

18- با استفاده از اصل هم ترازي(در يك سطح افقي درون يك مايع فشار مقداري ثابت است.) معلوم كنيد چگالي روغن چقدر است. (چگالي جيوه را 12 گرم بر سانتي متر مكعب بگيريد)

الف: يك گرم بر سانتي متر مكعب

ب: 1/5 گرم بر سانتي متر مكعب

ج: 8 گرم بر سانتي متر مكعب

د: 12 گرم بر سانتي متر مكعب

19- مسير درخشاني كه شهاب سنگ ها در آسمان بر جاي ميگذارند چندين ثانيه دوام مي آورد. در حالي كه مسير آذرخش آسمان فقط كسري از آسمان ديده مي شود. دليل اين موضوع اين است كه.............

الف: شهاب سنگ پر قدرت تر از آذرخش است.

ب: شهاب سنگ داغ تر از آذرخش است.

ج: آذرخش الكتريكي است در حالي كه شهاب سنگ الكتريكي نيست.

د: شهاب سنگ در فشار كم و آذرخش در فشار زياد صورت مي گيرد.

20- دو گلوله باردار فلزي X و y بر روي دو پايه شيشه اي قرار دارند. يك گلوله ديگر، Z ، را كه حامل بر مثبت است به نزديك آنها مي آوريم، سپس يك سيم رسانا به دو گلوله x و y وصل مي كنيم. بعد از مدتي سيم رسانا را بر مي داريم و دست آخر نيز گلوله Z را از آنجا دور مي كنيم. در اين صورت :

الف: هر دو گلوله بدون بار باقي مي مانند

ب: گلولهx بار مثبت و گلولهy بار منفي پيدا مي كند

ج: گلوله x بار منفي و گلوله y بار مثبت پيدا مي كند

د: هر دو گلوله بار منفي پيدا مي كنند

21- در شكل مقابل مقدار جريان را حساب كنيد.

الف: 1/1 آمپر

ب: 0/99 آمپر

ج: آمپر

د: 10 آمپر

22- هنگامي كه سوئيچ اتومبيل را باز مي كنيد چه مدت بايد سوئيچ باز باشد تا الكترون هايي كه از قطب منفي به حركت در آمده اند به قطب مثبت برسند؟

الف: ¼ ثانيه

ب: 4 ثانيه

ج: 4 دقيقه

د: 4 ساعت

23- در كدام يك آهن رباي دائمي به كار رفته است؟

الف: زنگ اخبار

ب: قطب نما

ج: موتور پنكه

د: جرثقيل الكتريكي

24- عامل انتقال الكتريسيته در جامدات رسانا كدام يك از موارد زير است؟

الف: الكترون

ب: يون

ج: پروتون

د: نوترون

25- كدام پيام سريع تر اثر مي كند؟

الف: اثر هورمون رشد بر استخوان

ب: اثر آدرنالين بر قلب

ج: اثر انسولين در مصرف قند بدن

د: اثر عصب سمپاتيك بر قلب

26- كدام يك از جمله هاي زير در رابطه با اجزاي دستگاه اسكلتي انسان صحيح است؟

A: رباط ها فقط مي توانند در خارج مفصل قرار گيرند

B: استخوان ران هيچ گونه اتصال مستقيمي با استخوان نازك ني ندارد

C: سر استخوان ران حالت گوي و قسمتي از استخوان نيم لگن حالت كاسه دارد.

الف: A

ب: B

ج: B و C

د: A و C

27- كدام يك از موارد زير مستقيم ترين شواهد تغيير گونه را ارائه مي كنند؟

الف: فسيل ها

ب: كالبد شناسي

ج: ماهي ها و دوزيستان

د: خزندگان و پرندگان

28- گل هايي كه بويي شبيه بوي گوشت گنديده دارند توسط كدام يك از جانوران زير گرده افشاني مي شوند.

الف: زنبورها

ب: مگسها

ج: خفاش

د: مرغ شهد خوار

29- كدام يك از ماهيچه هاي زير مخطط نيست؟

الف: سريني بزرگ

ب: مثانه

ج: ماهيچه هاي قلبي

د: ماهيچه هاي خياطه

30- زردپي آشيل به كدام ماهيچه متصل است؟

الف: سريني بزرگ

ب: سريني متوسط

ج: توأم

د: خياطه


نظرات کاربران

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
درباره سایت

Profile Pic
این وبلاگ زیر نظر محسن بیات سرگروه دبیران علوم تجربی اداره آموزش و پرورش برای استفاده دبیران محترم و دانش آموزان علاقه مند به علوم ساخته شده است. مدیر وبلاگ اقبال شیراسب و محسن بیات ایمیل: mohsen7bayat@yahoo.com شماره تماس محسن بیات 09124613633
اطلاعات کاربری و عضویت سریع

عضو شويد
فراموشی رمز عبور؟

نام کاربری :
رمز عبور :


عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
خبرنامه


نظر سنجی

به نظر شما این سایت چه قدر به دانش فیزیک و شیمی شما افزوده است؟

آیا با وصل شدن دامنه به وبلاگ موافق هستید