close
تبلیغات در اینترنت
نمونه سؤالات المپياد علوم تجربي مرحله استاني شماره 1 سال سوم

فیزیک و شیمی راهنمایی (علوم تجربی)

برای گفتگویی آزادتر با دوستانتان
به انجمن ما مراجعه کنید
قالب جدیدی برای وبلاگتان نیاز دارید؟!!
شهرقالب !
دنبال مطالب تفریحی هستید؟!
بخش تفریحی!
سایتتو گاییدم koon_bede_koskesh 76
اطلاعات سایت

آمار مطالب
کل مطالب : 161
کل نظرات : 64
آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 46
آمار بازدید
آی پی امروز : 18
آی پی دیروز : 17
بازدید امروز : 69
باردید دیروز : 45
ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز : 0
بازدید هفته : 69
بازدید ماه : 701
بازدید سال : 701
بازدید کلی : 186,142
مشخصات
آی پی : 107.21.16.70
سیستم عامل :
مرورگر:
آرشیو

نویسنده : آروین میر محمدی
بازدید : 411


نمونه سؤالات المپياد علوم تجربي مرحله استاني شماره 1 سال سوم 

دانش آموزان عزیز لطفاً به نکات زیر توجه کنید :

1- مجموع سؤالات این مرحله 30 سؤال تستی است.

2- زمان پاسخگویی به این آزمون 30 دقیقه می باشد.

 

1- كدام يك از عناصر زير راديواكتيو است؟

الف: ب: ج: د:

2- از دست آوردهاي جديد صنايع خودرو سازي در جهت افزايش ايمني، طراحي و ساخت كيسه هاي هوا مي باشد. گازي كه به سرعت در كيسه ها پر مي شود چيست و از تجزيه ي كدام ماده توليد مي شود؟

الف: NaNo2،O2

ب: Na3N،N2

ج: NaNo3،O2

د: NaN3،N2

3- در معادله ي واكنش N3H4+No2-----N2+H2o پس از موازنه نسبت ضريب H2o به No2 كدام است؟

الف: 1

ب: 2

ج: 3

د: 4

4- تعداد الكترون ها با تعداد الكترون هاي كدام يك از موارد زير برابر است.

الف: ب: ج: د:

5- تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون هاي عنصر برابر 3 است، اگر عدد جرمي اين عنصر برابر 29 باشد، تعداد پروتون ها و نوترون ها آن برابر است با:

الف: 13- 16

ب: 23- 26

ج: 11- 14

د: 26- 29

6- مدت زمان گردش به دور خود (حركت وضعي) در كدام يك از سياره ها بيشتر است؟

الف: زهره

ب: مريخ

ج: مشتري

د: عطارد

7- در كدام يك از سنگ هاي زير مي توان فسيل يافت؟

الف: كوارتزيت

ب: ماسه سنگ

ج: گابرو

د: مرمر

8- كدام يك از پديده هاي زير را نمي توان به كمك نظريه وگنر توضيح داد و يا تفسير كرد؟

الف: يخچال ها

ب: آتشفشان ها

ج: رشته كوه هاي پيوسته و مرتفع

د: زلزله ها

9- كدام يك در ايجاد جهش نقش كمتري دارد؟

الف: مواد راديواكتيو

ب: اشعه ي فوق بنفش

ج: اشعه ي زير قرمز

د: مواد شيميايي و دارويي

10- كارگري كيسه سيماني را به جرم 50Kg با تسمه نقاله اي از پايين ساختمان به ارتفاع 20 متر به بالاي آن مي كشد. حداقل كار انجام شده توسط كارگر براي جابجايي كيسه سيمان را حساب كنيد.

الف:100j

ب: 1000j

ج: 10Kj

د: 100Kj

11- كدام يك از گزينه هاي زير با بقيه تفاوت دارد؟

الف: وات

ب: كيلو وات

ج: اسب بخار

د: كيلو وات ساعت

12- اتومبيلي به جرم 1300Kj با سرعت حركت مي كند. انرژي جنبشي چقدر است.

الف: 2600j

ب: 26000j

ج: 260Kj

د: 2600Kj

13- كدام نيرو از نيروهاي زير بدون تماس با اجسام و از راه دور اثر مي كند؟

الف: الكتريكي

ب: مغناطيسي

ج: گرانش

د: هر سه نيرو

14- پمپ يك ماشين آتش نشاني در هر دقيقه 75 كيلو گرم آب را با سرعت 20 متر بر ثانيه از دهانه ي لوله اي به خارج مي فرستد توان مفيد پمپ بر حسب كيلو وات برابر است با:

الف: 0/25

ب: 1/5

ج: 2/5

د: 3

15- Ao چند سانتي متر باشد تا ميله به حال متعادل بايستد؟

الف: 125

ب: 75

ج: 100

د: 25

16- در دستگاه مقابل اگر بازده 0/90 باشد. حداقل E براي بالا بردن وزنه R چند نيوتن خواهد بود؟

الف: 180N

ب: 200N

ج: 360N

د: 400N

17- در يك بالا بر هيدروليكي سطح پيستون كوچك a و سطح پيستون بزرگ A=100a مي باشد.

اگر بر پيستون كوچك نيروي عمودي F وارد گردد. كدام كميت براي دو پيستون مساوي است.

الف: نيرو

ب: تغيير مكان

ج: فشار

د: فشار و تغيير مكان

18- دو ظرف هوا از طريق سوراخ بسيار كوچكي با هم ارتباط دارند. داخل ظرف ها مقدار بسيار كم هواي رقيق وجود دارد. تعداد مولكول ها آن قدر كم است كه احتمال برخورد آنها با يكديگر خيلي كم است. يكي از ظرف ها را داخل يخ و ديگري در داخل بخار آب قرار مي دهيم. در اين صورت........

الف: فشار هوا در هر دو ظرف برابر است

ب: فشار هوا در داخل ظرف سرد بيشتر از فشار هوا در داخل ظرف گرم است

ج: فشار هوا در داخل ظرف سرد كمتر از فشار هوا در داخل ظرف گرم است

د: فشار هوا به دماي ظرف بستگي ندارد

19- سه گلوله فلزي يكسان داريم به ترتيبA و B و C . گلوله 100A كولن بار الكتريكي دارد.

گلوله هاي Bو C بدون بار الكتريكي مي باشند. گلوله A را به B و B را به C وصل مي كنيم پس از پايان هر يك از گلوله ها چه مقدار بار الكتريكي پيدا مي كنند؟

الف: هر سه گلوله داراي بارهاي الكتريكي يكسان هستند

ب: گلوله هاي A و B 100 كولن و C 50 كولن

ج: گلوله A 50 كولن و گلوله هاي B و C 25 كولن

د: گلوله هاي A و B 50 كولن و C 25 كولن

20- در شكل مقابل لامپ هاي يكسان A و B روشن هستند. اگر با يك قطعه سيم نقاط 1و 2 را به هم متصل كنيم در آن صورت :

الف: لامپ B خاموش و جريان آمپرسنج 2 برابر مي شود.

ب: لامپ A روشن و آمپرسنج عدد صفر را نشان مي دهد.

ج: لامپ A و B خاموش و جريان آمپرسنج صفر مي شود.

د: لامپ B خاموش و جريان آمپرسنج نصف مي شود.

21- فرض كنيد پرنده اي مطابق شكل بر روي مداري نشسته است. آيا در اين مورد برق پرنده را مي گيرد؟

الف: در صورتي كه مدار باز باشد برق پرنده را مي گيرد

ب: در صورتي كه مدار بسته شود برق پرنده را مي گيرد

ج: در هر حالت برق پرنده را مي گيرد

د: در هيچ حالتي برق پرنده را نمي گيرد

22- كدام يك از موارد زير در توانايي آهن رباي الكتريكي در جذب قطعات آهني بي تأثير است؟

الف: شكل هسته سيم پيچ

ب: جرياني كه از سيم پيچ مي گذرد

ج: دورهاي سيم پيچ

د: هيچ كدام

23- عامل انتقال الكتريسيته در مايعات رسانا كدام است؟

الف: الكترون

ب: پروتون

ج: نوترون

د: يون

24- پروتئين موجود در ماده ي زمينه ي استخوان چه نام دارد؟

الف: آكتين

ب: ميوزين

ج: كلاژن

د: استئوسيت

25- كدام عامل در هوازدگي شيميايي سنگ ها موثر است؟

الف: اكسيژن هوا

ب: گاز كربن دي اكسيد هوا

ج: آب

د: ساير گازهاي موجود در هوا

26- كدام يك از موارد زير ، باعث حفظ تغييرات مطلوب مي شود؟

الف: جهش

ب: انتخاب طبيعي

ج: نوتركيبي

د: گونه زايي

27- گل هايي كه توسط زنبورها گرده افشاني مي شوند معمولاً

الف: گل هايي آبي يا زرد دارند

ب: بويي شبيه بوي گوشت گنديده دارند

ج: فاقد رنگهاي درخشان هستند

د: بوهاي قوي دارند

28- وظيفه بيضه ها چيست؟

الف: اسپرم سازي در دماي پايين

ب: توليد گامت نر و هورمون جنسي

ج: ايجاد صفات ثانويه

د: توليد گامت ها و سلول تخم

29- كدام يك از ويژگي هاي ذكر شده در مورد ماهيچه هاي اسكلتي صادق نمي باشد؟

الف: همانند بافت ماهيچه هاي قلب، مخطط مي باشند

ب: برخلاف ماهيچه هاي صاف، ارادي مي باشند

ج: همانند سلول هاي ماهيچه اي قلب منشعب مي باشند

د: واحد ساختاري ماهيچه ي اسكلتي، ميون مي باشد

30- به ترتيب مغز زرد و قرمز استخوان در كدام قسمت از استخوان قرار مي گيرند؟

الف: در دو سر استخوان دراز- تنه ي استخوان هاي دراز

ب: درون استخوان هاي اسفنجي- درون استخوان هاي متراكم

ج: بخش مياني استخوان هاي پهن- بخش خارجي استخوان هاي كوتاه

د: تنه ي استخوان هاي دراز- بخش مياني استخوان هاي كوتاه


نظرات کاربران

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
این نظر توسط اقبال شیراسب در تاریخ 1391/9/4 و 13:20 دقیقه ارسال شده است

آقا این چه وضعشث آخه؟؟؟
سوالا چرا این جوریه؟؟

درباره سایت

Profile Pic
این وبلاگ زیر نظر محسن بیات سرگروه دبیران علوم تجربی اداره آموزش و پرورش برای استفاده دبیران محترم و دانش آموزان علاقه مند به علوم ساخته شده است. مدیر وبلاگ اقبال شیراسب و محسن بیات ایمیل: mohsen7bayat@yahoo.com شماره تماس محسن بیات 09124613633
اطلاعات کاربری و عضویت سریع

عضو شويد
فراموشی رمز عبور؟

نام کاربری :
رمز عبور :


عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
خبرنامه


نظر سنجی

به نظر شما این سایت چه قدر به دانش فیزیک و شیمی شما افزوده است؟

آیا با وصل شدن دامنه به وبلاگ موافق هستید